Bình Ắc Quy Khô Kín Khí Rocket nhập Khẩu
Hỗ trợ trực tuyến: skype zalo

Bình Ắc Quy Khô Kín Khí Rocket nhập Khẩu

Giá bán: Liên hệ

Bình Ắc Quy Khô Kín Khí Rocket là Bình Điện nổi tiếng trên thế giới do Công ty Global Battery sản xuất tại Hàn Quốc

Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành theo quy định nhà sản xuất, giao hàng lắp đặt tận nơi miễn phí

BÌNH ẮC QUY ROCKET KHÔ KÍN KHÍ NHẬP KHẨU HÀN QUỐC CHẤT LƯỢNG CAO TỪ 35AH - 100AH

 

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS40

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS40Z

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS40ZS

BÌNH ẮC QUY  ROCKET NS40

12V - 35AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 196 x 128 x 225

ẮC QUY ROCKET NS40ZS

12V - 35AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 196 x 128 x 225

ẮC QUY ROCKET NS40Z

12V - 35AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 196 x 128 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS40ZSL

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS40

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS60ZS

ẮC QUY ROCKET NS40ZS (L)

12V - 35AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 196 x 128 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS60 (L)

12V - 45AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 237 x 128 x 225

ẮC QUY ROCKET NS60S (L)

12V - 45AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 237 x 128 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS50

BÌNH ẮC QUY ROCKET NS40

BÌNH ẮC QUY ROCKET 55D23

BÌNH ẮC QUY ROCKET N50 (L)

12V - 50AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 260 x 172 x 225

ẮC QUY ROCKET N50Z (L)

12V - 60AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 260 x 172 x 225

ẮC QUY ROCKET 55D23 (L)

12V - 60AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 229 x 172 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET N70

BÌNH ẮC QUY ROCKET 75D23R

BÌNH ẮC QUY ROCKET DF70

BÌNH ẮC QUY ROCKET N70 (L)

12V - 70AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 260 x 172 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET 75D23R (L)

12V - 65AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước: 260 x 172 x 225

ẮC QUY ROCKET DF70 (L)

12V - 70AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước: 260 x 172 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET NX110

BÌNH ẮC QUY ROCKET NX120

BÌNH ẮC QUY ROCKET 105D31

BÌNH ẮC QUY ROCKET NX110

12V - 90AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 305 x 172 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET NX120

12V - 90AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 305 x 172 x 225

ẮC QUY ROCKET 105D31(R/L)

12V - 90AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 305 x 172 x 225

BÌNH ẮC QUY ROCKET 1110 BULON

BÌNH ẮC QUY ROCKET 1110 CỌC CHÌ

BÌNH ẮC QUY ROCKET N120

ẮC QUY ROCKET 1110K(Cọc Bulon)

12V - 100AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 330 x 172 x 240

ẮC QUY ROCKET 1110K(Cọc Chì)

12V - 100AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 330 x 172 x 240

BÌNH ẮC QUY ROCKET N120

12V - 120AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 503 x 182 x 231

BÌNH ẮC QUY ROCKET N120

BÌNH ẮC QUY ROCKET N200

BÌNH ẮC QUY ROCKET DIN 53518

BÌNH ẮC QUY ROCKET N150

12V - 150AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 507 x 213 x 231

ẮC QUY ROCKET N200

12V - 200AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG

Kích Thước : 510 x 275 x 238

ẮC QUY ROCKET DIN 53518

12V - 35AH, MỚI 100%

CÒN NIÊM PHONG 

Kích Thước : 207 x 174 x 174

CHẤT LƯỢNG CAO 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1 : 0904204222

Kinh doanh 2 : 0904204222

Sản phẩm nổi bật